Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Zuid-Limburg

Artikel 1

De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde goede staat terug binnen te brengen. In geval van schade, van welke omvang dan ook, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te vergoeden. Mocht de gemaakte schade gedekt kunnen worden met de reeds betaalde borg, dan zal Fietsverhuur Zuid-Limburg hier van gebruik maken om de geleden schade te dekken. Mits het schadebedrag groter is ontvangt de huurder binnen de 8 dagen na de vaststelling van de geleden schade een factuur.

Artikel 2

Onze fietsen zijn niet verzekerd tegen diefstal. De huurder is onder de huurperiode verantwoordelijk voor de fiets. Het is verplicht dat de fietsten alle tijden op slot worden gezet met het meegeleverde slot aan een vast object. Bij diefstal of verlies wordt de dagwaarde van de fiets in rekening gebracht. Deze wordt bepaald door de leverancier.

Artikel 3

De elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. Er dient rekening te worden gehouden met het reliëf (vlak of heuvelachtig), de windkracht en het lichaamsgewicht van de fietser. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere reikwijdte van de batterij omwille van deze eventuele beperkingen.

Artikel 4

De huurprijs van de fiets moet voldaan zijn voor vertrek (contant of per pin).

Artikel 5

De huurder houd zich aan de verkeersregels en is onder de huurperiode zelf aansprakelijk voor eventuele boetes.

Artikel 6

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke en materiële schade ontstaan door verkeerd gebruik en/of eventuele gebreken van de fiets(en).

Artikel 7

Bij het inleveren van de fiets(en) worden ze gecontroleerd op schade en extreem vuil. Dit kan in rekening gebracht worden bij de huurder. (Bij extreem vuil word er € 5,- per fiets in rekening gebracht)

Artikel 8

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de fiets geen andere verzekeringen zijn afgesloten. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. Huurder dient minimaal WA verzekerd te zijn.

Artikel 9

Het dragen van een Fietshelm is niet verplicht! Wenst u voor uw eigen veiligheid een fietshelm te gebruiken, dient u deze zelf mee te brengen. Fietshelmen worden door Fietsverhuur Zuid-Limburg niet aangeboden.


Annuleren?
U kunt uw reservering tot 48 uur voor aanvang annuleren.  Hierna zal de reservering in rekening gebracht worden. 
Annuleren kan uitsluitend via mail doorgegeven worden aan: info@natrans.nl

Let op: Online reserveringen dienen direct betaald te worden. Zo niet, is er geen reservering gemaakt. Wij kunnen dan uw reservering niet in behandeling nemen.